Infrastruktura dla Fundacji

Infrastruktura dla Fundacji

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, chcąc jeszcze więcej dokumentować i odtwarzać historię, zrealizowaliśmy projekt „Infrastruktura dla Fundacji”. W 2018 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70.000,00 złotych, w ramach programu Infrastruktura Kultury, zakupiliśmy profesjonalny sprzęt fotograficzny i filmowy, oprogramowanie do edycji filmów i fotografii, produkcji animacji, a także sprzęt biurowy, komputery i serwer plików. W wyposażeniu Fundacji znalazła się również drukarka 3d.

Zakupione urządzenia pozwolą nam na uatrakcyjnienie oferty zajęć edukacyjnych i warsztatów rodzinnych, na realizację nowych przedsięwzięć filmowych i poszerzenie zasobów naszego archiwum o kolejne zdigitalizowane zbiory czy notacje świadków historii.