O FUNDACJI

Fundacja Pamięć i Tożsamość od założenia w roku 2008 działa na rzecz edukacji historycznej.
Angażujemy, integrujemy i popularyzujemy. Opowiadamy o przeszłości i jej bohaterach wykorzystując
innowacyjne narzędzia cyfrowe i media społecznościowe. Pragniemy wykorzystać nowe media
do popularyzacji dziedzictwa i kultury udostępniając jego elementy szerokiej publiczności zarówno na poziomie lokalnym,
ogólnokrajowym jak i za granicą. Pragniemy łączyć edukację z aktywnością i zabawą.

Przybliżamy historie i zapewniamy ich doświadczenie..
 

Zespół Fundacji Pamięć i Tożsamość

 
 

rok 2017 w liczbach

62940

odbiorców

22620

interakcji

44

kraje

5

projektów

oferta dla szkół

Oferujemy prowadzenie zajęć dydaktycznych połączonych z spotkaniami autorskimi, projekcją filmów, prezentacją wydawnictw książkowych
i zasobów cyfrowych. Każdy z scenariuszy spotkania odwołuje się
do podstawy programowej.

partnerzy